Triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Sáng 22/3, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.
anh tin bai
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh đã quán triệt triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác, tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm, đột phá và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

anh tin bai
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng,
 đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo,
 khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh bền vững”

Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh bền vững”. Nội dung chính của chuyên đề đã được Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền tải một cách sâu sắc, xúc tích và vô cùng sinh động gắn với thực tiễn cuộc sống đang diễn ra trong từng lĩnh vực, việc làm. Mỗi nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Giáo sư phân tích sâu sắc gắn với thực tiễn công tác để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần nêu gương và phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần cùng toàn Đảng bộ và Nhân dân xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

 

anh tin bai
Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đánh giá Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 thành công tốt đẹp. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và những nội dung cụ thể của chuyên đề năm 2022 đi vào thực tiễn của đời sống xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt, triển khai nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xác định đây là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

anh tin bai
Hội nghị được kết nối trực tiếp đến các điểm cầu của các đơn vị, địa phương trong tỉnh

Hội nghị được kết nối trực tiếp đến 151 điểm cầu của các đơn vị, địa phương, đồng thời phát trên hệ thống phát thanh, truyền hình trong toàn tỉnh để toàn thể cán bộ, đảng viên và đông đảo Nhân dân được tiếp thu những nội dung cơ bản của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Buổi chiều, tiếp tục chương trình làm việc, Hội nghị sẽ triển khai một số văn bản quan trọng của Trung ương và của tỉnh./.

Theo nguồn https://backan.gov.vn/

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị