Bắc Kạn: Phát huy vai trò của Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh duy trì hiệu quả mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên
Xác định được tầm quan trọng của nhiệm vụ đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp đặc biệt với nhiệm vụ hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tập thể, phát triển kinh tế. Trong năm 2022, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tập trung triển khai mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ, động viên thanh niên phát triển kinh tế tập thể tập trung vào các nhóm nội dung như: Tuyên truyền tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn các cấp về tầm quan trọng của việc hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã,  hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác; tuyên truyền luật Hợp tác xã năm 2012, hỗ trợ vay vốn, kết nối thị trường...
anh tin bai

Hoạt động sản xuất bún khô của HTX Nông nghiệp Thanh niên Như Cố huyện Chợ Mới đang phát huy hiệu quả, góp phần tạo thu nhập cho các thành viên

Thông qua các hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tập thể đã thúc đẩy phong trào khởi nghiệp thanh niên tỉnh Bắc Kạn , thu được nhiều kết quả tích cực, cụ thể:  100 % các huyện, thành Toàn tỉnh Bắc Kạn đang duy trì hiệu quả mô hình kinh tế tập thể thanh niên, toàn tỉnh có hơn 500 mô hình thanh niên làm kinh tế trong đó có 02 Liên hiệp hợp tác xã, 60 hợp tác xã (HTX), 44 tổ hợp tác (THT), 405 mô hình kinh tế thanh niên ....Các mô hình, THT, HTX Thanh niên đã việc làm cho nhiều lao động động tại địa phương với thu nhập bình quân của thành viên, lao động của THT, HTX là 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng; nhiều HTX, THT, mô hình tương đối phát triển tạo thu nhập trên 100 triệu đồng/người/năm ...góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn..

anh tin bai

Đồng chí Ma Thị Mận – Phó Bí thư Tỉnh đoàn thăm HTX Trồng và sản xuất Dược liệu Bảo Châu

Đây là tín hiệu rất đáng mừng, phản ánh hiệu quả từ những đổi mới trong cơ chế chính sách mà các cấp, ngành, đoàn thể đem lại cho  thanh niên. Các mô hình phát triển kinh tế thành công của giới trẻ còn giúp giải quyết việc làm cho nhiều người lao động tại địa phương. Góp phần tăng cường thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; tham gia đắc lực vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị