{Na Rì chỉ đạo thành công 100% Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 }
Tính đến ngày 25/5/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn Na Rì đã chỉ đạo tổ chức thành công 100% Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.
anh tin bai

Toàn huyện có 28 cơ sở đoàn (17 xã, thị trấn, 02 Đoàn và 9 chi đoàn trực thuộc) các cơ sở chuẩn bị và tổ chức đại hội nghiêm túc, chặt chẽ; công tác nhân sự thực hiện bài bản, đúng quy định; 16/28 cơ sở Đoàn tiến hành bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội (11 Đoàn, chi đoàn trực thuộc và 5 Đoàn xã).

anh tin bai
anh tin bai

Các Đại hội thực hiện đảm bảo các nội dung: Đánh giá kết quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành khóa mới và Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Đây là tiền đề quan trọng góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Na Rì lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Chấp hành Huyện đoàn khoá XIX đang tiến hành chuẩn bị Văn kiện, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Na Rì lần thứ XX, nhiệm Kỳ 2022-2027 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2022.

Huyện đoàn Na Rì

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị