Lời giới thiệu

Sơ lược tổng quát về Tỉnh đoàn Bắc Kạn

- Tên cơ quan: Tỉnh đoàn Bắc Kạn

- Địa chỉ: Số nhà 211, tổ 7,phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Điện  thoại: 0209.3870158

- Fax : 0281.3870642

- Email: vanphongtdbk@gmail.com

 

Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Tỉnh Đoàn Bắc Kạn

1. Chức năng: Cơ quan Tỉnh đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp tỉnh, hoạt động theo nguyên tắc của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuân theo pháp luật của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:

Nghiên cứu tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về các chủ trương, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn, các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ở các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong địa phương; Tổng hợp phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, chuẩn bị báo cáo về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi; cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Tập hợp đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với Thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội; giúp Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh thiếu nhi và công tác thanh thiếu nhi; Xây dựng quản lý cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện cho hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quản lý, tổ chức, biên chế, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, nhà nước có liên quan và của Trung Ương Đoàn.

3. Về cơ cấu tổ chức của Tỉnh đoàn Bắc Kạn

- Tỉnh đoàn Bắc Kạn đứng đầu là Bí thư và 3 Phó Bí thư hỗ trợ cho Bí thư. Dưới là các phòng, Ban chuyên môn giúp việc phục vụ cho hoạt động của Tỉnh đoàn, Trung tâm HĐTTN tỉnh, các Huyện, Thành  đoàn và Đoàn trực thuộc của Tỉnh

- Bí thư: Là người điều hành công việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, chịu trách nhiệm trước Đảng,Đoàn cấp trên về việc tổ chức và thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành. Thường xuyên củng cố mối quan hệ với Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh.

- Phó bí thư: là người hỗ trợ cho Bí thư và cùng chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Đoàn cấp trên về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của Tỉnh và hoạt động của cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn.

- Các phòng, ban chuyên môn của Tỉnh đoàn bao gồm:

+ Văn Phòng Tỉnh đoàn.

+ Ban Phong trào.

+ Ban Thanh thiếu nhi trường học.

+ Ban Xây dựng Đoàn.

+ Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi.

4. Các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn

- Các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Bắc Kạn;

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Pác Nặm;

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chợ Đồn;

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Na Rỳ;

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông;

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới;

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ngân Sơn;

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Bể;

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh;

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan tỉnh;

+ Ban Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh;

+ Đoàn Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Tin tức mới nhất

2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị