Chuyên đề tháng 3: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC ĐOÀN
Với quan điểm và nhận thức thanh niên là lực lượng cóý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của đấtnước, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coitrọng và hết sức quan tâm đến vấn đề thanh niên. 

Với quan điểm và nhận thức thanh niên là lực lượng cóý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của đấtnước, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coitrọng và hết sức quan tâm đến vấn đề thanh niên.

1. Tư tưởng của Chủ tịch HồChí Minh về thanh niên

Năm 1925 trong bài: “Gửi thanh niên An Nam” Hồ ChíMinh đã nhắc nhỏ: "Hỡi Đông Dương đáng thương hại, người sẽ chết mất nếuđám thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh". Khi truyền bá tưtưởng cách mạng vào trong nước, Hồ Chí Minh đã chọn đối tượng đầu tiên là thanhniên và tập hợp họ trong tổ chức "Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên"nhằm tập hợp thanh niên yêu nước giác ngộ cách mạng tiến hành công cuộc giảiphóng dân tộc. Trong kháng chiến chống Pháp, Người đã nói với thanh niên: ngườita thường nói thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nướcnhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên.

Từ quan điểm và nhận thức đó nên trong suốt thời kỳlãnh đạo cách mạng Hồ Chí Minh đã phát huy được rộng khắp phong trào thi đuatích cực của thanh niên, xứng đáng với khẩu hiệu “đâu Đảng cần thì thanh niêncó, việc gì khó có thanh niên”.

Khi bàn về nhiệm vụ của thanh niên, Chủ tịch Hồ ChíMinh cho rằng: Nhiệm vụ vẻ vang nhất của thanh niên là ra sức giúp Đảng xâydựng thành công chủ nghĩa xã hội. Song muốn làm tròn được nhiệm vụ vẻ vang ấy,trước hết Người yêu cầu mỗi thanh niên phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nướcnhà và phải trao đổi đạo đức của người cách mạng.

Theo Người, mỗi người thanh niên trước hết cần phải cóđạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻvang. Người nói: "Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn gian khổ, thấtbại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của dân tộc, của Đảngcủa cách mạng mà không ngần ngại hy sinh lợi ích cá nhân. Khi cần thì sẵn sànghy sinh cả tính mạng mình cũng không thương tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt,rất cao quý của đạo đức cách mạng".

Nhưng muốn có được đạo đức cách mạng thì đòi hỏi mỗithanh niên phải có sự phấn đấu không ngừng trong mọi hoạt động thực tiễn cáchmạng. Người nói: "Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống, nódo đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọccàng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong".

Song chỉ có đạo đức cách mạng thì chưa đủ, theo Ngườiđã trở thành một người thanh niên tiên tiến thì cần phải có sự nỗ lực học tậpkhông ngừng. Người nói: Thanh niên muốn làm người chủ trong lai cho xứng đángthì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra sứclàm việc để chuẩn bị cái tương lai đó. Ngay từ ngày khai trương đầu tiên sauCách mạng tháng 8 năm 1945, Người đã căn dặn thế hệ trẻ: "Trong công cuộckiến thiết đó, nước nhà trông mong, chờ đời ở các em rất nhiều. Non sông ViệtNam có trở lên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt nam có bước tới đài vinh quangđể sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phầnlớn ở công học tập của các em". Người khuyên thanh niên phải cố gắng học.Do hoàn cảnh trong xã hội cũ hạn hệ mà số đông thanh niên ta ít được học và naychúng ta muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có họcthức. Lê nin nói: Không học thì không thể trở thành người cộng sản". Thanhniên ta hiện nay cần phải học văn hóa, chính trị, kỹ thuật, cần phải học lýluận Mác-Lênin, kết hợp với đấu tranh và công tác hàng ngày, học phải đi đôivới hành.

Từ đó Người căn dặn thanh niên: “Các cháu phải cố gắnghọc tập kỹ thuật và văn hóa, nếu không học tập văn hóa, không có trình độ vănhóa thì không học tập được kỹ thuật, không học tập được kỹ thuật thì không theokịp được nhu cầu kinh tế nước nhà, nhưng phải chú ý học tập chính trị vì nếu chỉhọc văn hóa, kỹ thuật mà không có chính trị thì như người nhắm mắt mà đi"

2. Tư tưởng của Chủ tịch HồChí Minh về công tác Đoàn

Về chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên, Hồ ChíMinh nêu rõ: "Đoàn thanh niên là cánh tay và đội hậu bị của đảng, là ngườiphụ trách dắt dìu các cháu nhi đồng".

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, theoNgười: Đoàn thanh niên cần phải thường xuyên củng cố tổ chức, nghiên cứu tìm ranhiều hình thức và phương pháp thích hợp để đoàn kết và tổ chức thanh niên mộtcách rộng rãi và vững chắc. Người nói: "Tổ chức của đoàn phải rộng hơnĐảng". Phải được tổ chức một cách chặt chẽ từ Trung ương xuống các cơ sở.

Đoàn muốn củng cố và phát triển thì phải liên hệ rộngrãi với các tầng lớp thanh niên, phải quan tâm đến đời sống, công tác và họctập của thanh niên. Đồng thời, mọi đoàn viên phải gương mẫu giữ vững đạo đứccách mạng (khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm, không mắc tư tưởng kiêu ngạo,công thần, tự tư tự lợi), phải xung phong trong mọi công tác, cố gắng học tậpchính trị văn hóa, nghề nghiệp để lôi cuốn quần chúng và để trở thành người cánbộ tốt.

Để Đoàn phát triển mạnh, Người yêu cầu lãnh đạo Đoàncần phải chống cách lãnh đạo chung chung mà phải đi sâu đi sát điều tra nghiêncứu, cần phải khuyến khích thu góp bổ sung và phổ biến rộng rãi những sáng kiếnhay, những kinh nghiệm tốt của quần chúng. Cần một chương trình hoạt động cụthể thiết thực, lãnh đạo Đoàn phải đi sâu vào đời sống để hiểu rõ tâm lý củacác tầng lớp thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề một cách cụ thể.Người luôn nhắc nhở Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam:"Nhiệm vụ của các bạn là phải tìm đủ mọi cách để gây một phong trào thanhniên to lớn và mạnh mẽ". Vì theo Người, các phong trào thi đua yêu nước tolớn đó là điều kiện để nảy nở ra nhiều thanh niên tích cực và tiên tiến, đóchính là tiền đề cho Đoàn phát triển mạnh mẽ và vừng chắc, đồng thời huy độngđược tất cả trí tuệ và lực lượng của tuổi trẻ góp vào công cuộc xây dựng chủnghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến tráchnhiệm của các cấp ủy đảng đối với Đoàn thanh niên, Người nhắc nhở các cấp ủyĐảng phải coi “xây dựng Đoàn là bộ phận trọng yếu của xây dựng Đảng" và“Đảng cần phải giúp đỡ Đoàn thanh niên lao động phát triển tốt, đồng thời cầnphải chọn những đồng chí đoàn viên đã kinh qua thử thách và đã đủ điều kiện đưahọ vào Đảng". Người luôn khách quan trong việc đánh giá thanh niên, ngườikhông đồng tình với những nhận thức không đúng, có phần phiến diện, chủ quan,hẹp hòi và thành kiến khi nhìn nhận đánh giá tuổi trẻ.

Người luôn đặt thanh niên trong tư cách là một chủ thểđang phát triển và tiếp tục hoàn thiện. Vì thế, để nhìn nhận đánh giá thanhniên đúng phải có cái nhìn biện chứng, khách quan, gắn với tâm lý thanh niên vàthời đại mà thanh niên đang sống. Do đó, Người nhắc nhở cán bộ và đảng viên lâunăm không nên có thái độ ích kỷ, gia trưởng đối với thế hệ trẻ, mà ngược lạicần đào tạo thanh niên cho họ làm việc hơn mình. Người nói: “Nếu thế hệ giàkhông hơn thế hệ trẻ thì không tốt, thế hệ già thua thế hệ trẻ mới làtốt". Nhân đây Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải luôn “chăm lo dìu dắtthanh niên vì thanh niên chưa từng trải và thiếu kinh nghiệm". Ngườinghiêm khắc phê phán thái độ coi thường lớp trẻ, coi thanh niên là “bảnsao" của bố, mẹ, ép buộc lớp trẻ vào trong khuôn mẫu của cha anh dần dầnsự xa cách, không hiểu tâm lý, nguyện vọng khát khao của lớp trẻ.

Trước khi đi xa, Người mong muốn toàn thể thanh niênta đoàn kết "tay cầm cờ đỏ sao vàng", hăng hái tiến lên không ngừngđể giúp sức xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất - độc lậpdân chủ và giàu mạnh. Đồng thời Người cũng căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta cầnphải quan tâm chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ vì tương lai của đất nước. Ngườiviết: "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họtrở thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừachuyên".

Thực tiễn cho thấy những quan điểm tư tưởng của Chủtịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên đến nay vẫn còn mang tínhthời sự và có giá trị to lớn, là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân ta trongcông tác vận động thanh niên.

(Ngọc Trung tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị