Chuyên đề tháng 12: Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
            Trong suốt 86 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnhđạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh vàcác thế hệ thanh niên Việt Nam đã tiếp nối viết nên những truyền thống vẻ vang.Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trungthành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và chế độ XHCN; là tinh thần xung kíchcách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăngian khổ; là truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trìnhđộ..., cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Trong suốt 86 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnhđạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh vàcác thế hệ thanh niên Việt Nam đã tiếp nối viết nên những truyền thống vẻ vang.Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trungthành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và chế độ XHCN; là tinh thần xung kíchcách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăngian khổ; là truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trìnhđộ..., cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Ngay sau khi nước nhàgiành được độc lập, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và Lời kêu gọikháng chiến kiến quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng triệu thanh niên Việt Namđã xung phong ra trận với khát vọng hòa bình, độc lập, với tinh thần “Quyết tửcho Tổ quốc quyết sinh”. Các phong trào: “Ba sẵn sàng”, “Năm xungphong”… đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho nhiều thế hệ thanh niênViệt Nam xung kích, tình nguyện, xả thân cống hiến cho đất nước, giành lại độclập, tự do cho Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thốnghào hùng trong kháng chiến, trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước và đổimới, hội nhập, tuổi trẻ cả nước tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tìnhnguyện, sáng tạo trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốcphòng…, thông qua các phong trào: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻgiữ nước”, “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”, “Thanhniên tình nguyện”… Trong mỗi giai đoạn lịch sử, Đoàn TNCS Hồ ChíMinh đều ghi dấu ấn năng động, sáng tạo trong việc định hình và phát triển cácphong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ.

Trong quá trình CNH,HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện,sáng tạo của thanh niên tiếp tục được phát huy mạnh mẽ qua hai phongtrào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổquốc”  “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Haiphong trào được cụ thể hóa phù hợp, hiệu quả với từng đối tượng thanhniên. Từ năm 2012 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã triển khai hàng trăm chươngtrình, đề án, dự án; đảm nhận hơn 1.600 công trình thanh niên cấp tỉnh, hơn13.300 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 228.200 phần việc thanh niên. Nhiềuchương trình, đề án mang lại hiệu quả cao, qua đó đã khẳng định vai trò xungkích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, đóng góp thiết thực phát triển kinhtế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất làở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Các phong trào của Đoàn còn tạo môitrường sinh động, phong phú để cán bộ, đoàn viên, thanh niên được rèn luyện,trải nghiệm, cống hiến, trưởng thành, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhânlực trẻ cho đất nước, bổ sung nguồn cán bộ trẻ có triển vọng cho Đảng và hệthống chính trị.

Đất nước ta đang trongquá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, triển khai thực hiện Nghịquyết Đại hội XII của Đảng, với mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộcđổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bảntrở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Điều đó đặt ra những yêu cầu,đòi hỏi mới, cao hơn đối với thanh niên và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trongxây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minhcần phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niênthông qua triển khai sâu rộng hai phong trào: “Xung kích, tình nguyệnphát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành vớithanh niên lập thân, lập nghiệp”. Thực hiện Nghị quyết Đại hội thứ XIIcủa Đảng, đặc biệt là 6 nhiệm vụ trọng tâm cùng 3 đột phá chiến lược đã đượcxác định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung triển khai các phong trào thi đuatrong từng đối tượng thanh niên gắn với thực hiện các chương trình, dự án, đềán đã được chính quyền các cấp phê duyệt.

Triển khai Phong tràothi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Đềán “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2013-2020”, các cấp bộ Đoàn tập trung đẩy mạnh ứng dụng “4 mới” trongsản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Đềán “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thônggiai đoạn 2012-2017”, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tổ chức các hoạt độngtruyền thông, xây dựng các mô hình tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.Triển khai Đề án “Quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp gắn vớixây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020” với mục tiêu đến năm 2020xây dựng 15 Làng Thanh niên lập nghiệp theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới ởcác địa bàn dọc Đường Hồ Chí Minh, biên giới và các vùng đặc biệt khó khăn. Đềán “Xây dựng Đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020” tậptrung xây dựng tại 6 đảo thanh niên với các cụm dân cư được quy hoạch đồng bộ,phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của từng đảo và đáp ứng Chiến lượcbiển Việt Nam đến năm 2020. Đề án “Xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miềnnúi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020” đầu tư 32 dựán gồm 450 cầu nông thôn ở các xã thuộc diện khó khăn trên phạm vi 32 tỉnh,thành phố. Các cấp bộ Đoàn cũng triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủvề chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miềnTrung, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Trong thanh niên côngnhân và lao động trẻ, các cấp bộ Đoàn triển khai phong trào thi đua “4nhất” (Chất lượng cao nhất-Tiến độ nhanh nhất-An toàn cao nhất-Tiết kiệm nhất), trướchết trên các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầngquan trọng, nhằm tạo môi trường thuận lợi để thanh niên công nhân phát huy vaitrò xung kích, sáng tạo, thi đua hoàn thành các hạng mục công trình đúng vàvượt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng cao nhất. Trong thanh niên công chức,viên chức, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai phong trào “3 tráchnhiệm” nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc và gópphần tham gia cải cách hành chính. Trong thanh niên đô thị, triển khai phongtrào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, tập trungxây dựng các mô hình sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn. Phát huy vai trò nòngcốt của thanh niên LLVT trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốcgia, trật tự an toàn xã hội thông qua các phong trào: “Thanh niên Quânđội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoahọc công nghệ”  Tuổi trẻ Công an nhân dân họctập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy-xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vìan ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò của lực lượng doanh nhântrẻ, thanh niên công nhân, trí thức, lao động trẻ trong các doanh nghiệp và cácngành kinh tế mũi nhọn trong việc tích cực nghiên cứu, đầu tư đổi mới côngnghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh trên thị trường trongvà ngoài nước, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệuViệt Nam. Trong tham gia đảm bảo an sinh xã hội, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh tổchức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Các cấp bộ Đoàn tiếptục đẩy mạnh Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” vớicác chương trình như: “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”, “Chungtay góp sức bảo vệ biển Đông”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”,“Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Hành trình Sinh viên với biển đảo Tổquốc”, các hoạt động “Xuân biên giới-Tết hải đảo”, xâydựng Đảo Thanh niên, đưa trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại khu vực biêngiới, địa bàn khó khăn.

Xác định vai trò quantrọng của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH,các cấp bộ Đoàn chủ động tham gia vào quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhânlực trẻ, tạo việc làm, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho thanh niên;tập trung làm tốt công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinhviên, hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm, khuyến khích thanh niên đivào các ngành khoa học-công nghệ có chất lượng cao. Xây dựng và triển khai Đềán “Thanh niên khởi nghiệp”, mở rộng khả năng khai thác cácnguồn vốn vay cho thanh niên, tập trung hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triểnsản xuất, kinh doanh… đồng thời tiếp tục tham mưu các chính sách trọng dụng tàinăng trẻ, tạo bước đột phá trong sử dụng cán bộ trẻ trên các lĩnh vực. Nâng caonăng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên, để thanh niên thực sự là lực lượngchủ đạo và chủ động trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tiếp nối truyền thống86 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻViệt Nam hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với “Tâmtrong-Trí sáng-Hoài bão lớn”, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vữngchắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

                                                                       (Ngọc Trung tổng hợp)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị