Tỉnh đoàn Bắc Kạn kết nối hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của đoàn viên, thanh niên
Để cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp tham gia phát triển kinh tế của thanh niên trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã kết nối hỗ trợ 04 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Các dự án được hỗ trợ là: Dự án: Đẩy mạnh du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy cảnh sắc, văn hóa, truyền thống địa phương huyện Ngân sơn, tỉnh Bắc Kạn; Dự án xây dựng mô hình sản xuất khoai tây giống, thương phẩm theo chuỗi giá trị kết hợp xây dựng hệ thống bảo quản nông sản (khoai tây giống, khoai tây thương phẩm,...) bằng công nghệ kiểm soát môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Dự án chăn nuôi sản xuất kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ ốc nhồi; Dự án của Lường Quang Đại - Giám đốc HTX Nông sản sạch Đại Bắc Kạn.

Trong 4 dự án có  là 3 dự án được lọt vào vòng bán kết và 02 dự án xuất sắc được lọt vào vòng chung kết dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 của Trung ương Đoàn tổ chức. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức gặp mặt, kết nối chuyên gia để tư vấn chất lượng sản phẩm cho các dự án. Tư vấn xây dựng bao bì sản phẩm.

anh tin bai

Tại Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kết nối, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh và Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Cụ thể:

- Chủ tịch UBND tỉnh hỗ trợ 02 dự án: 10.000.000 đồng/01 dự án đối với các dự án sau:

+ Dự án: Đẩy mạnh du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy cảnh sắc, văn hóa, truyền thống địa phương huyện Ngân sơn, tỉnh Bắc Kạn.

+  Dự án của Lường Quang Đại - Giám đốc HTX Nông sản sạch Đại Bắc Kạn.

anh tin bai

- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ 02 dự án: 10.000.000 đồng/01 dự án đối với các dự án sau:

+ Dự án xây dựng mô hình sản xuất khoai tây giống, thương phẩm theo chuỗi giá trị kết hợp xây dựng hệ thống bảo quản nông sản (khoai tây giống, khoai tây thương phẩm,...) bằng công nghệ kiểm soát môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

+ Dự án chăn nuôi sản xuất kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ ốc nhồi.

Hi vọng với những sự hỗ trợ này, các dự án sẽ thực sự phát huy được nguồn hỗ trợ, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai
Lý Hậu-TĐ
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị