Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên
Ngày 09-10/11/2022, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm cho đoàn viên thanh niên. Tham dự lớp bồi dưỡng có 100 thanh niên là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Học viên được tiếp thu các nội dung: Kiến thức chung về phát triển kinh tế nông nghiệp 4.0, các yếu tố cần thiết để phát triển kinh tế nông nghiệp 4.0; một số mô hình ứng dựng khoa học công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sáng tạo và hiệu quả; kỹ năng cải tiến mô hình kinh doanh (BMC) nông nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ; kỹ năng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong thời kỳ cách mạng 4.0. Một số kỹ năng trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn; lựa chọn các loại công nghệ phù hợp để ứng dụng vào mô hình sản xuất dựa trên các yếu tố địa hình, nguồn nước, khí hậu; tham quan một số mô hình phát triển kinh tế… 

Lớp bồi dưỡng giúp học viên có định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Bắc Kạn; nâng cao năng suất, chất lượng nông sản khi áp dụng công nghệ trong sản xuất và kỹ năng tìm kiếm, kết nối tiêu thụ nông sản, góp phần giúp ĐVTN có thêm kiến thức để chuẩn bị cho quá trình khởi nghiệp. 

Học viên tham quan một số mô hình phát triển kinh tế

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị