Phát huy vai trò của Tổ chức Đoàn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới
 Từ ngày 29/9/2023 đến ngày 06/10/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã tổ chức 05 Hội nghị Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại 05 huyện: Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì, Pác Nặm
anh tin bai

Tại Hội nghị, các chuyên gia trồng trọt, chăn nuôi thuộc Đội hình Trí thức trẻ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho 250 đoàn viên, thanh niên, cụ thể: Tại Huyện Chợ Đồn và Chợ Mới  tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi lợn bản địa, nuôi; huyện Pác Nặm tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng cây mận, cây đào và kĩ thuật chăn nuôi lợn; Huyện Bạch Thông: Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng cây hồi, cây lê, cây lạc, chăn nuôi lợn, nuôi dê; huyện Na Rì: Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng cây bạch đàn, cây quế, cây hồi…

anh tin bai

Hội nghị Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tổ chức tại huyện Bạch Thông

Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi là nội dung thường xuyên được Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt; khả năng ứng dụng, xây dựng các mô hình kinh tế gắn với ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số tại địa phương do thanh niên làm chủ, đáp ứng nhu cầu về việc làm và thu nhập cho thanh niên nông thôn; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn dân cư.

Nguyễn Hiếu -Tỉnh đoàn
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị