Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bắc Kạn” thời kỳ mới năm 2023
Trên cơ sở kết quả đã được được của cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 04 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bắc Kạn” thời kỳ mới năm 2023.

Bám sát khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai sâu rộng nội dung 04 tiêu chí đến các cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên.

anh tin bai
Nội dung 04 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bắc Kạn” thời kỳ mới năm 2023.

Đồng thời đưa ra 04 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền; thông qua các hoạt động, phong trào cách mạng, chương trình đồng hành của Đoàn - Hội tạo môi trường cho thanh niên Bắc Kạn thực hiện các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên; phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động

Kết quả: 100% các Huyện, Thành đoàn đã tổ chức triển khai các nội dung của Cuộc vận động thông qua việc đăng tải, chia sẻ infographic; tổ chức các chương trình hoạt động nhằm cụ thể hóa việc thực hiện 04 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bắc Kạn” thời kỳ mới năm 2023.

Một số hình ảnh nổi bật:

anh tin bai
Hành trình về nguồn giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên

 

anh tin bai
Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thế hệ trẻ

 

anh tin bai
Tổ chức hoạt động vì cuộc sống cộng đồng

 

anh tin bai
Không ngừng sáng tạo trong học tập
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị