Tỉnh đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn
Ngày 22/11/2023, Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp” do đồng chí Triệu Tiến Trình, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ Trường Cao đẳng Bắc Kạn. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng làm việc với đoàn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ Đoàn Trường Cao đẳng Bắc Kạn.
anh tin bai

Đoàn giám sát làm việc tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn

Theo báo cáo của Đảng bộ nhà trường, sau khi được quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện. Các đảng viên mới được kết nạp và các quần chúng ưu tú là đối tượng đảng là đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tính từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, Đảng bộ đã cử 14 quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên đi học lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đảng và kết nạp được 04 đảng viên mới (đủ chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra). Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 – CT/TU còn gặp một số khó khăn như: Một số cán bộ làm công tác đảng vụ của các chi bộ chưa được qua đào tạo nghiệp vụ về công tác đảng, còn lúng túng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên; đối tượng đảng là đoàn viên sinh viên thời gian học tại nhà trường ngắn hạn (02 năm đối với hệ trung cấp và 03 năm đối với hệ cao đẳng) nên ảnh hưởng tới thời gian phấn đấu rèn luyện để kết nạp…

 Đoàn giám sát cùng các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc, đồng thời hướng dẫn thêm về quy trình và các bước thực hiện đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn và thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai và thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU. Tại buổi giám sát, đồng chí Triệu Tiến Trình, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 18- CT/TU của Đảng bộ Trường Cao đẳng Bắc Kạn và đề xuất các nội dung đối với Đảng bộ trường như sau:

 Một là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 18- CT/TU, hằng năm cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, giao cho các tổ chức đoàn thể tích cực bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú đề nghị tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

 Hai là, thường xuyên nắm tình hình về các hoạt động của cấp ủy các chi bộ, đoàn viên để kịp thời phát hiện và bồi dưỡng quần chúng có đủ điều kiện phát triển đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các văn bản liên quan đến công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên.

 Ba là, tiếp tục chỉ đạo Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và các phong trào do nhà trường và các cấp phát động.

 Bốn là, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tổ chức đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để những quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nâng cao nhận thức, lập trường quan điểm, động cơ phấn đấu đúng đắn để các cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng.

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị