Tỉnh đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Huyện Ba Bể
Ngày 29/11/2023, Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp” do đồng chí Triệu Tiến Trình, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ huyện Ba Bể. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng làm việc với đoàn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy Ba Bể, Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy; Lãnh đạo Huyện Đoàn; Đảng ủy xã Địa Linh.
anh tin bai

Đoàn giám sát làm việc tại Huyện ủy Ba Bể

Theo báo cáo của Đảng bộ nhà trường, sau khi được quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện. Từ tháng 5/2022 đến tháng 10/2023, Trung tâm Chính trị huyện đã mở 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 212 quần chúng tham gia; mở 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông cho đảng viên mới kết nạp với 237 đảng viên tham gia; kết nạp được 176 đảng viên, trong đó có 91 đảng viên được kết nạp từ đoàn viên ưu tú chiếm tỷ lệ 51,7%.  Đội ngũ đảng viên mới kết nạp luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hằng năm đều được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có trường hợp kết nạp người vào Đảng vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Các cấp ủy kịp thời phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

 Đoàn giám sát cùng các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc, đồng thời hướng dẫn thêm về quy trình và các bước thực hiện đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn và thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai và thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU; lắng nghe báo cáo những hạn chế, khó khăn đồng thời lắng nghe các đề xuất, kiến nghị về quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

anh tin bai

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc

Tại buổi giám sát, đồng chí Triệu Tiến Trình, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Huyện Ba Bể đạt được trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn; Đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục xác định các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vài trò của các tổ chức quần chúng, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phát triển đảng viên, xây dựng các phong trào, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đưa đoàn viên, thanh niên thử thách, phát hiện và giới thiệu các nguồn đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đặc biệt phối kết hợp đẩy mạnh các hoạt động nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng về vị trí, vai trò của Đảng, quan tâm các nguồn phát triển quần chúng ưu tú từ tổ chức quần chúng của Đoàn TN, đảm bảo tỷ lệ kết nạp Đảng từ đoàn viên ưu tú đạt 70% trở lên, đặc biệt phải nắm chắc lý lịch Đoàn viên từ chi Đoàn, cơ sở Đoàn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị tại cơ sở.

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị