Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản xe tô tô ISUZU
Ngày 20/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn ban hành Thông báo số 22-TB/TĐTN-VP về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản xe tô tô ISUZU, biển kiểm soát 97A - 2755 của Tỉnh đoàn Bắc Kạn.

Tên tài sản: Xe ô tô con biển kiểm soát 97A - 2755, 08 chỗ ngồi, nhãn hiệu V-SPEC ISUZU HI-LANDER TBR54F, sản xuất năm 2005, nước sản xuất Việt Nam, đăng ký lần đầu ngày 30/11/2005.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 55.000.000 đồng (Năm mươi năm triệu đồng).

Tiêu chí, Yêu cầu đối với hồ sơ đề xuất của tổ chức đấu giá đảm bảo theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Điều 3, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định;

 Thông báo Tải về

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn rất mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức bán đấu giá./.

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị