Thanh niên Quân sự tỉnh trong triển khai xây dựng “Chi đoàn mạnh”
Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn. Năm 2023, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đã triển khai xây dựng Chi đoàn mạnh đến các cơ sở đoàn, từ đó hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các chi đoàn đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Sau khi triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn đã có nhiều chuyển biến rõ nét, các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh xây dựng chi đoàn trên các nội dung: Xây dựng chi đoàn mạnh về chính trị, tư tưởng; chi đoàn mạnh về phong trào, hoạt động và chi đoàn mạnh về tổ chức. Định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa “Sống và làm việc theo pháp luật”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có tính tuyên truyền giáo dục cao, mang nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo các chủ điểm tư tưởng, chính trị phù hợp, kịp thời nắm bắt tư tưởng của đoàn viên.

anh tin bai

Chi đoàn cơ sở Trung đoàn 750 tổ chức sinh hoạt định kỳ

Cùng với đó, các chi đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện như ra quân dọn vệ sinh thôm xóm theo kế hoạch Ngày Chủ nhật xanh, kế hoạch định kỳ của chi đoàn, cắm biển công trình tuyến đường xanh, sạch, đẹp, văn minh do chi đoàn tự quản; ra quân tình nguyện hè tại xã...Thường xuyên tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng để cán bộ, đoàn viên thanh niên được rèn luyện trong thực tiễn, xung kích trên các lĩnh vực, các mặt công tác, nhất là việc mới, việc khó. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, vừa tạo môi trường thuận lợi để thanh niên Quân đội phấn đấu trưởng thành; vừa góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

anh tin bai

Các chi đoàn tích cực tham gia phát quang, dọn dẹp vệ sinh môi trường

Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” với những cách làm hiệu quả, thiết thực đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.

 

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị