Sôi nổi các hoạt động tuyên truyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi năm 2023
Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 28/4/2023 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi năm 2023; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung, tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới cho hơn 7.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Thông qua các hình thức như: Sinh hoạt chuyên đề trong hè cho thiếu nhi, tổ chức triển lãm tranh vẽ với chủ đề “Biển đảo quê hương”; thi rung chuông vàng… Các cấp bộ Đoàn đã tập trung tuyên truyền về tình hình chủ quyền biển đảo, biên giới hiện nay và trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc tham gia bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo của Việt Nam; tình hình biển Đông; tình hình an ninh trật tự trên các vùng biển, đảo Việt Nam trong thời gian qua và tình hình thực thi pháp luật, kết quả bảo vệ chủ quyền trên biển; quan điểm của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới của Tổ quốc.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp đoàn viên, thanh thiếu niên hiểu rõ, nhận thức đúng về chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia của nước ta; từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia của Tổ quốc.

Hình ảnh tuyên truyền tại một số đơn vị:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị