Hiệu quả từ xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động
Phát huy những kết quả đã đạt được từ việc xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, những năm qua phong trào Đoàn tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh được đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở cũng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của phong trào thanh niên trong tình hình mới.

Công tác nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn được các cấp bộ đoàn tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó việc triển khai xây dựng Cơ sở Đoàn 3 chủ động là một trong những giải pháp quan trọng. Mô hình cơ sở Đoàn "3 chủ động" được triển khai thực hiện trên 3 mặt: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Theo đó, các cơ sở Đoàn đã chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như thông tin trên mạng xã hội, sinh hoạt đoàn, thông qua gặp gỡ trực tiếp đoàn viên, các hội nghị giao ban chi đoàn hàng tháng… Ngoài ra, việc triển khai đồng bộ phần mềm quản lý nghiệp vụ đoàn viên đến các cấp bộ đoàn giúp số hoá toàn bộ dữ liệu đoàn viên trên cả nước, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các nghiệp vụ trong công tác đoàn viên, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

anh tin bai

Bên cạnh đó, công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào Đoàn đã được các cơ sở Đoàn thực hiện chủ động hơn. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng;tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, Tháng thanh niên…Các đoàn cơ sở đã chủ động trong tham gia xây dựng đô thị văn minh, đăng ký và đảm nhận các đoạn đường thanh niên tự quản, các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; Đường hoa thanh niên... nhiều đơn vị đã mạnh dạn trong công tác huy động các nhà hảo tâm ủng hộ thực hiện các phong trào, công trình của Đoàn… tạo nên sức lan tỏa trong đoàn viên thanh niên, cộng đồng xã hội và người dân tại địa phương. Xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giúp hoạt động phong trào tại cơ sở đã thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Từ đó, tạo chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên. Bên cạnh đó, tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng nâng cao, phương thức tổ chức hoạt động của cơ sở đoàn ngày càng có tính hệ thống và dần đi vào nề nếp, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn cơ sở.

anh tin bai

Đoàn cơ sở “3 chủ động” là một minh chứng cho sự sáng tạo và năng động của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần  thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở”; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới”.   

anh tin bai
Ban Xây dựng Đoàn
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị