Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đối thoại với 200 đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2023.
Chiều 10/7, đồng chí Hoàng Hà Bắc- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức đối thoại với 200 đoàn viên, thành phố đến từ 23 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Bắc Kạn với chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”  được tập trung ở  ba nhóm: Định hướng nghề nghiệp; hỗ trợ khởi nghiệp, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp;  hỗ trợ chính sách về sản xuất kinh doanh. 

Dự có đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Tại buổi đối thoại, qua nghe báo cáo của Ủy ban nhân thành phố về kết quả hoạt động của thanh niên thành phố Bắc Kạn với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các bạn đoàn viên, thanh niên thành phố đã chủ động tham gia sôi nổi, tự tin nêu nhiều nội dung câu hỏi đối thoại với Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn liên quan như: Chính sách để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, định hướng học tập nghề nghiệp, việc làm; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản, các sản phẩm OCOP; Chính sách thu hút lực lượng đoàn viên thanh niên lao động tại địa phương; cơ chế chính sách về nghề nghiệp việc làm để hỗ trợ đối tượng thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế;…

Theo từng lĩnh vực đoàn viên, thanh niên đặt ra, lãnh đạo UBND thành phố, các phòng chuyên môn gồm: Phòng Nội vụ, phòng Kinh tế,Thành đoàn Bắc Kạn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố,…đã trực tiếp giải đáp, trao đổi, cung cấp thêm các thông tin cần thiết nhằm đáp ứng được nguyện vọng của các bạn trẻ thành phố trước vấn đề Thanh niên với nghề nghiệp việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại hội nghị UBND thành phố, Thành đoàn Bắc Kạn ký kết phối hợp công tác giai đoạn đoạn 2023 - 2027.

Kết luận Hội nghị Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo:  Đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp thường xuyên chăm lo bồi dưỡng giáo dục và phát huy vai trò xung kích tình nguyện, tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành; phát huy giá trị bản sắc văn hóa tự lực, tự cường vươn lên của thế hệ trẻ đáp ứng nhu cầu thời kỳ đổi mới; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức các chương trình đồng hành của thanh niên sáng tạo khởi nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế; Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của thanh niên từ đó nghiên cứu đề xuất các giải pháp đề án, dự án phát triển thanh niên trong giai đoạn tới, quan tâm hỗ trợ thúc đẩy thanh niên đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong bối cảnh tác động mạnh mẽ thời kỳ 4.0 hiện nay; Tổ chức đoàn từ thành phố đến cơ sở tích cực chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan để vận động đoàn thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, đáp ứng ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ trong lao động, trong công tác trong sản xuất đẩy mạnh nghiên cứu nhiều giải pháp sáng tạo và là lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp gắn với chuyển đối số.

Một số hình ảnh tại buổi đối thoại:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị