• Image
  29/11/2023

  Tỉnh đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Huyện Ba Bể

  Ngày 29/11/2023, Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp” do đồng chí Triệu Tiến Trình, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ huyện Ba Bể. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng làm việc với đoàn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy Ba Bể, Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy; Lãnh đạo Huyện Đoàn; Đảng ủy xã Địa Linh.

 • Image
  27/11/2023

  Tỉnh đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn

  Ngày 22/11/2023, Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp” do đồng chí Triệu Tiến Trình, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ Trường Cao đẳng Bắc Kạn. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng làm việc với đoàn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ Đoàn Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

 • Image
  27/11/2023

  Thanh niên Quân sự tỉnh trong triển khai xây dựng “Chi đoàn mạnh”

  Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn. Năm 2023, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đã triển khai xây dựng Chi đoàn mạnh đến các cơ sở đoàn, từ đó hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các chi đoàn đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

 • Image
  27/11/2023

  Hiệu quả từ xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động

  Phát huy những kết quả đã đạt được từ việc xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, những năm qua phong trào Đoàn tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh được đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở cũng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của phong trào thanh niên trong tình hình mới.

 • Image
  24/11/2023

  Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm miền núi Đông Bắc Bộ năm 2023

  Sáng 23/11, tại Bắc Kạn, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm miền núi Đông Bắc Bộ năm 2023. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì Hội nghị.

 • Image
  24/11/2023

  Trung ương Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 tại tỉnh Bắc Kạn

  Chiều ngày 22/11, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

 • Image
  22/11/2023

  Ban Thanh niên Công an tỉnh hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh”

  Ngày 14/11/2023, Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội ngị triển khai hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh”.

 • Image
  20/11/2023

  Đoàn Trường Cao đẳng Bắc Kạn đẩy mạnh xây dựng Chi đoàn mạnh

  Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/TWĐTN-XDĐ ngày 12/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn về xây dựng Chi đoàn mạnh, Đoàn Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã tiến hành cụ thể hóa, ban hành Hướng dẫn về xây dựng Chi đoàn mạnh để triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thực hiện. Chỉ đạo các chi đoàn tiến hành quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh, tập trung đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh trên cả 3 mặt về: tư tưởng, chính trị; tổ chức hoạt động và xây dựng tổ chức.

 • Image
  18/11/2023

  Đoàn Các cơ quan tỉnh: Cụ thể hóa và triển khai sâu rộng Cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh

  Chi đoàn là tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức đoàn thanh niên, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, là đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. Chi đoàn cũng là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương công tác của Đoàn, là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. Việc tổ chức sinh hoạt Chi đoàn là một hoạt động thường xuyên nhằm thu hút, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên.

 • Image
  15/11/2023

  Huyện đoàn Ngân Sơn tích cực triển khai xây dựng Chi đoàn mạnh

  Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2023. Ban Thường vụ Huyện đoàn Ngân Sơn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” trên tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc.

 • Image
  15/11/2023

  Ứng dụng số hóa trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐVTN thông qua các “Địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

  Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, với chủ đề hoạt động “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” đã thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, thế mạnh của thanh niên tham gia thực hiện chuyển đổi số. Để tạo ra sự đồng bộ và kịp thời đưa ra giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã ban hành Đề án số 05-ĐA/TĐTN-PT ngày 04/5/2023 với chủ đề “Thanh niên Bắc Kạn tham gia chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên giai đoạn 2023 - 2027”; đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực thực hiện việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và thói quen của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về chuyển đổi số. 

 • Image
  14/11/2023

  Pác Nặm thực hiện hiệu quả xây dựng Chi đoàn mạnh

  Xác định việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay , Ban Thường vụ Huyện đoàn Pác Nặm xác định việc triển khai xây dựng Chi đoàn mạnh là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2023 - 2027.

 • Image
  14/11/2023

  Bắc Kạn: Xây dựng và triển khai có hiệu quả mô hình về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn

  ĐTN-Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Tỉnh đoàn Bắc Kạn tiếp tục triển khai chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn theo Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tiếp tục tăng cường rèn luyện tác phong, thưc hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Theo đó, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình: Cán bộ Đoàn chuyên trách sáng tạo với đối tượng thực hiện là cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp.

 • Image
  14/11/2023

  Huyện đoàn Na Rì phối hợp tổ chức Hội thi Rung chuông vàng hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

  Sáng ngày 14/11, Huyện đoàn Na Rì, Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp  tổ chức Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề “Hội thi tìm hiểu về luật hôn nhân gia đình, kiến thức về tảo hôn” hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trường THPT Na Rì.

 • Image
  13/11/2023

  Thành đoàn Bắc Kạn chú trọng triển khai xây dựng Chi đoàn mạnh

  Xác định việc xây dựng chi đoàn vững mạnh là giải pháp quan trọng để củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức đoàn từ cấp cơ sở, năm 2023, Thành đoàn Bắc Kạn chú trọng triển khai xây dựng Chi đoàn mạnh với những cách làm hiệu quả, thiết thực thời gian qua đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi toàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Tin tức mới nhất

2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị