Danh sách Ban chấp hành 2017

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

1

Nông Bình Cương

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

2

Lưu Ngọc Trung

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bắc Kạn, kiêm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

 3

 Nguyễn Thị Huế

Phó Bí thư Tỉnh đoàn,Phó Chủ tịchHội LHTN Việt Nam tỉnh,Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ, kiêm Chánh văn phòngTỉnh đoàn

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

4

Hà Thị Mến

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn

5

Đỗ Giang Sơn Trà

Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Trung tâm hoạt động TTN

6

Lăng Thị Mơ

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân & Đô thị

7

Triệu Thị Hồng Hạnh

Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban TTN-TH, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bắc Kạn

8

Nguyễn Trường Quân

Uỷ viên BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh

 

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN

9

Mai Trung Tuyến

Uỷ viên BCH, Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới

10

Vũ Thị Thương

Uỷ viên BCH, Bí thư Huyện đoàn Bạch Thông

11

Ma Văn Dũng

Uỷ viên BCH, Bí thư Huyện đoàn Chợ Đồn

12

Ma Thị Mận

Uỷ viên BCH, Bí thư Huyện đoàn Ba Bể

13

Triệu Tiến Trình

Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn trường CĐCĐ Bắc Kạn

14

Hoàng Thị Hương

Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Các cơ quan tỉnh

15

Quách Đăng Hải

Uỷ viên BCH,Phó Trưởng phòng XDCQ&CTTN, Bí thư chi đoàn Sở Nội vụ

16

Cà Nguyễn Duyên

Uỷ viên BCH, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

17

La Thị Huệ

Uỷ viên BCH, Phó trưởng ban ĐKTHTN Tỉnh đoàn

18

Vũ Văn Giang

Uỷ viên BCH, Trợ lý TN Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

19

Phan Văn Thắng

Uỷ viên BCH, Phó trưởng phòng chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

20

Phan Hữu Lợi

Uỷ viên BCH, Bí thư đoàn Sở Y tế

21

Nông Văn Thắng

Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn Sở NN&PTNT

22

Triệu Đình Đường

Uỷ viên BCH, Bí thư đoàn xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn

23

Trần Anh Tuấn

Uỷ viên BCH, Bí thư chi đoàn Bưu điện tỉnh

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ĐOÀN

1

Lưu Ngọc Trung

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bắc Kạn,  Chủ nhiệm UBKT

2

Hà Thị Mến

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn

3

Lăng Thị Mơ

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân & Đô thị, Uỷ viên UBKT

4

Lường Văn Thiết

Phó Bí thư  Thị đoàn, Chủ nhiệm UBKT Thị đoàn, Uỷ viên UBKT

5

Ma Thế Tuyên

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn TN Công an tỉnh, Uỷ viên UBKT

6

Triệu Thị Út Hiền

Bí thư chi đoàn Toà án nhân dân tỉnh, Uỷ viên UBKT

 

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị