Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số
Sáng 25/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số; chủ trì phiên họp lần thứ năm của Ủy ban Quốc gia và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ để đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất; Giám đốc Công an tỉnh Hà Văn Tuyên; các thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh cùng các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06.

anh tin bai
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Năm 2022, công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 đã đạt được một số kết quả tích cực cả về nhận thức và hành động; thể chế, cơ chế, chính sách dần được hoàn thiện, tạo môi trường pháp lý thuận lợi; phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; phát triển kinh tế số, xã hội số, nhất là nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt...

Trong 2 tháng đầu năm 2023, chuyển đổi số và Đề án 06 tiếp tục được đẩy mạnh. Dịch vụ công trực tuyến gắn với kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt những kết quả tích cực, đã có trên 177 triệu hồ sơ xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tăng trên 23 triệu so với cuối năm 2022; thí điểm thành công 2 dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh - thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

Các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, tăng tính kết nối liên thông, chia sẻ, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 13 bộ, ngành, 58 địa phương và 4 doanh nghiệp nhà nước; cấp trên 78 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân, tăng 2 triệu thẻ so với cuối năm 2022. Các nền tảng ứng dụng về công dân số, kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả.

Với chủ đề của năm 2023 - Năm quốc gia về dữ liệu số là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”, Ủy ban Quốc gia tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phải có tư duy đi trước, đón đầu, tiếp thu thành tựu thế giới và vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam. Nhiệm vụ chuyển đổi số phải tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân; triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, năm quốc gia về dữ liệu số, hoàn thành trong quý I/2023. Hoạt động của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp phải thực chất, lựa chọn chủ đề từng phiên họp; việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp. Đồng thời tập trung đẩy mạnh việc chia sẻ các thông tin, dữ liệu về kinh tế xã hội từ các bộ, ngành Trung ương đến địa phương nhằm sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, hoạch định chính sách; xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu một cách đồng bộ, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh thương mại điện tử, thương mại số…/.

Theo nguồn https://backan.gov.vn/

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị