Hiệu quả bước đầu mô hình Đội Thanh niên tình nguyện Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa thành phố Bắc Kạn
Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”; đồng thời triển khai hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC. Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính; Chi đoàn Dân - Chính - Đảng đã triển khai mô hình Đoàn Thanh niên tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản dịch vụ công,  và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. 

Với vai trò xung kích của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, Đoàn Thanh niên Chi đoàn Dân - Chính - Đảng thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 12/5/2023 đến hết 31/12/2023 tại Bộ phận Một cửa thành phố Bắc Kạn. Chỉ sau 9 ngày ra quân, ĐVTN chi đoàn đã hỗ trợ đăng ký được 56 tài khoản dịch vụ công và nộp 68 hồ sơ trực tuyến cho người dân.

Hàng ngày, Đội tình nguyện phân công từ 02 Đoàn viên thanh niên trở lên thực hiện hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa thành phố với nhiệm vụ: tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân hiểu được lợi ích, ý nghĩa của việc đăng ký tài khoản dịch vụ công; cách tạo tài khoản dịch vụ công; cách thức nộp, tra cứu, nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; hỗ trợ người dân scan và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến sau khi người dân đã đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đội thanh niên tình nguyện Chi đoàn sẽ là mô hình điểm để các cơ sở Đoàn trong thành phố triển khai thực hiện nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trên địa bàn thành phố.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị