Đoàn viên, thanh niên thành phố Bắc Kạn tập trung tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử
Theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ mục tiêu phát triển công dân số của Đề án 06. 

Thành phố Bắc Kạn phấn đấu đến hết ngày 20/6/2023 thực hiện đăng ký và kích hoạt 21.000 tài khoản định danh điện tử. Để góp phần hoàn thành mục tiêu trên, Thành đoàn Bắc Kạn đang tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, trực tiếp đến từng thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từ nhà, rà từng người” kích hoạt tài khoản VNeID; Tận tình giải thích về những tiện ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID; chỉ đạo Đoàn Thanh niên các xã, phường phân công ĐVTN phối hợp với lực lượng công an địa bàn hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Một số hình ảnh của đoàn viên, thanh niên thành phố hỗ trợ hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị