Chi đoàn Dân - Chính - Đảng thành phố Bắc Kạn ra quân tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”; đồng thời triển khai hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ, tham gia cải cách hành chính. Sáng ngày 12/5/2023 Chi đoàn Dân - Chính - Đảng thành phố ra quân tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Để hoạt động được triển khai hiệu quả và lan tỏa rộng rãi tinh thần “chuyển đổi số” trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến. Chi đoàn Dân - Chính - Đảng đã chú trọng tới việc thiết kế, xây dựng các sản phẩm tuyên truyền trực quan sinh động cho người dân và đoàn viên, thanh niên về quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thành phố; thông tin danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Trong đó, quan tâm đến nhóm thủ tục hành chính có tần suất thực hiện thường xuyên, phổ biến; đồng thời, phân công ĐVTN các ngày trong tuần đều có mặt hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo tối đa hóa số lượng người dân được tiếp cận với thông tin và được hỗ trợ về dịch vụ công trực tuyến.

Ngay sau buổi ra quân, ĐVTN Chi đoàn đã trực tiếp truyền thông, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân truy cập Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn để tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ tài khoản khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cách sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ công; thực hiện quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh khi người dân thực hiện thủ tục hành chính...

Một số hình ảnh:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị