Danh sách Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn các thời kỳ

Danh sách

Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàncác thời kỳ

I. Bí thư các thời kỳ

TT

Họ và tên

Khóa

Ghi chú

1

Vũ Văn Các

Khoá 1 (từ 1951 - 1953)

 

2

Nông Minh Châu

Khoá 2 (từ 1953 - 1957)

 

3

Đồng Phúc Túc

Khoá 3 (từ 1957 - 1961)

 

4

Nông Văn Giáp

Khóa 4 (từ 1961 - 1963)

 

5

Nguyễn Đức Hiền

Khóa 4 (từ 1963 - 1965)

 

6

Hà Văn Hùng

Khoá 6 (từ 1997 - 2000)

 

7

Hoàng Duy Chinh

Khoá 6 (từ 2000 - 2002)

 

8

Phương Thị Thanh

Khoá 7 (từ 2002 - 2007)

 

9

Đồng Văn Lưu

Khoá 8 (từ 2007 - 2012)

 

10

Đỗ Thị Hiền

Khoá 9 (từ 2012 - 2016)

 

11

Nông Bình Cương

Khoá 9, 10 (từ 2016 đến nay)

 

II. Phó Bí thư các thời kỳ

TT

Họ và tên

Khóa

Ghi chú

1

Lý Quang Vịnh 

Khoá 6

 

2

Nguyễn Văn Cường

Khoá 7

 

3

Hoàng Nguyễn Việt

Khoá 8

 

4

Hà Văn Trường

Khóa 7, 8

 

5

Triệu Thị Thu Phương

Khóa 8, 9

 

6

Đặng Đức Chiến

Khóa 9

 

7

Phạm Thanh Huy

Khóa 9

 

8

Lưu Ngọc Trung

Khóa 9, 10 (từ 2014 - 2018)

 

9

Nguyễn Thị Huế

Khóa 9, 10 (từ 2016 - 2019)

 

 10 Ma Thị Mận Khóa 10 (Từ 2019 đến nay)  
 11 Triệu Tiến Trình  Khóa 10 (Từ 2020 đến nay)  

 

Tin khác
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị