Danh sách Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá X,nhiệm kỳ 2017 - 2022

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1

Nông Bình Cương

Uỷ viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh

2

Nguyễn Thị Huế

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh

3

Ma Thị Mận

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

4

Lăng Thị Mơ

UV BTV, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh

5

Đỗ Giang Sơn Trà

UV BTV, Giám đốc Trung tâm HĐTTN, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

6

Lường Văn Thiết

UV BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn Bắc Kạn

7

Nguyễn Trường Quân

UVBTVTỉnh đoàn, Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh

8

Cà Nguyễn Duyên

Uỷ viên BCH, Phó Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn

9

La Thị Huệ

Uỷ viên BCH, Phó trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn

10

Hoàng Hải Hà

Uỷ viên BCH,  Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi - Trường họcTỉnh đoàn

11

Nguyễn Tuấn Lê

Uỷ viên BCH, Chuyên viên Văn phòng Tỉnh đoàn

12

Trần Công Luân

Uỷ viên BCH, Chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn

13

Hà Tiến Cường

Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới

14

Hoàng Thị Hương

Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Na Rì

15

Nguyễn Vũ Mão

Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Pác Nặm

16

Đinh Thị Mĩ

Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoànBạch Thông

17

La Thị Nhung

Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Ngân Sơn

18

Hà  Duy  Thái

Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn,Bí thư Huyện đoànChợ Đồn

19

Đào Thành Long

Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn, Trợ lý công tác Thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

20

Hoàng Thị Hương

Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Các cơ quan tỉnh

21

Triệu Tiến Trình

Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng

22

Phan Văn Thắng

UVBCH Tỉnh đoàn, Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD và ĐT

23

Hoàng Trần Lệ Trang

Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn ,Phó Chánh Văn phòng, Sở Tư pháp- Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp

24

Hoàng Minh Thúy

UVBCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn xã Chu Hương, huyện Ba Bể

25

Nguyễn Xuân Thái

UVBCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Bắc KạnTin khác
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị