Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X: Thông qua các nghị quyết
Chiều 07/12, Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc.
anh tin bai
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình một số nội dung đại biểu nêu.

Lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu về các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. 

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 24 nghị quyết cụ thể:

Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn.

anh tin bai
Chủ toạ điều hành Kỳ họp.

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022.

Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022.

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách nhà nước).

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết ban hành quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết bãi bỏ một phần nội dung quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thi đấu thể thao toàn quốc, giải thi đấu thể thao khu vực và giải thi đấu thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 có hiệu lực.

anh tin bai
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết.

Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện năm 2022.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh.

Sáng mai (08/12), Kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư và Bế mạc Kỳ họp./.

Theo nguồn http://www.baobackan.com.vn/

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị