Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X: Thảo luận tại tổ về các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết
Sáng 07/12, Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X bước vào ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu thảo luận tại tổ về các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết.
anh tin bai
Đại biểu Triệu Thị Thúy đề nghị UBND có giải pháp hữu hiệu trong giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2021; nhiệm vụ và giải pháp năm 2022, về cơ bản các đại biểu nhất trí với dự thảo. Tuy nhiên các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thêm nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, hạn chế, đề xuất những giải pháp khắc phục. Cần xem xét, điều chỉnh lại một số chỉ tiêu năm 2022 cho phù hợp…

Một số đại biểu cho rằng nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công thấp một phần là do các thủ tục đầu tư còn nhiều khâu, nhiều bước, cùng với quyền chủ động của địa phương hạn chế nên dẫn đến bị động trong giải ngân vốn đầu tư; do đó, để khắc phục tình trạng trên, các huyện, thành phố cần sớm xây dựng kế hoạch thực hiện trước khi có quyết định phân bổ nguồn vốn đầu tư để tăng tính chủ động thay vì đợi nguồn vốn phân bổ mới tiến hành các bước đầu tư như hiện nay…

Một số đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn có lộ trình rà soát 3 loại rừng sát với thực tế để vừa bảo tồn, phát triển rừng, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân. Công tác thông tin về dịch Covid-19 chưa kịp thời, việc rà soát, thống kê số liệu tiêm phòng Covid-19 chưa thống nhất, đặc biệt là tỷ lệ người tiêm trên tổng số người cần tiêm, tính trên cả số người dân đã đi làm ăn xa...

anh tin bai
Giám đốc Sở Y tế Tạc Văn Nam giải trình một số ý kiến liên quan đến lĩnh vực y tế.

Đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn, các đại biểu đề nghị cần làm rõ một số nội dung như: Việc xây dựng định mức phân bổ chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể, chi sự nghiệp giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hóa thông tin, thể dục thể thao…

Đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết còn lại cơ bản các đại biểu nhất trí./.

Theo nguồn http://www.baobackan.com.vn/

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị