Chuyên đề tháng 4: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là phải sống và làm việc tốt hơn
Nhân cách Hồ Chí Minh là nhân cách của một vĩ nhânkhông chỉ ở tầm dân tộc, mà ở tầm thời đại, tầm nhân loại. Chính vì thế, Ngườiđã được thế giới tôn vinh là danh nhân văn hóa. Trong thế giới biến động nhưhiện nay thì nhân cách trong sáng, thanh tao của Hồ Chí Minh lại càng nổi caovời vợi.

Nhân cách Hồ Chí Minh là nhân cách của một vĩ nhânkhông chỉ ở tầm dân tộc, mà ở tầm thời đại, tầm nhân loại. Chính vì thế, Ngườiđã được thế giới tôn vinh là danh nhân văn hóa. Trong thế giới biến động nhưhiện nay thì nhân cách trong sáng, thanh tao của Hồ Chí Minh lại càng nổi caovời vợi.

Những năm 20 của thế kỷ XX (1925 - 1927) khi mở lớptập huấn cho cán bộ đầu tiên - những hạt giống cách mạng, Nguyễn Ái Quốc đã mởđầu bằng bài nói về Tư cách một người cách mệnh. Và cả sau này, khi Đảng ta trởthành Đảng cầm quyền, thì với Người, chủ đề nổi bật trong giáo dục, rèn luyệncán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, quân đội vẫn là vấn đề đạo đức cách mạng.Từ "Thư gửi các UBND các bộ, tỉnh, huyện và làng" (tháng 10/1945),"Sửa đổi lối làm việc" (tháng 10/1947) đến "Nâng cao đạo đứccách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" (3/2/1969) cho đến Di chúc, Ngườiđã ân cần nghiêm khắc nhắc nhở "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảngviên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm,liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứngđáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Hồ Chí Minh đã chỉ ra rất sớm nguy cơ tha hóa của ngườicán bộ, đảng viên khi ở vào vị trí quyền lực. Người thường xuyên nhấn mạnh: Cáitạo nên sức mạnh của Đảng là ở nơi mỗi cán bộ đảng viên biết thực hiện lời nóiđi đôi với việc làm, tự mình nêu gương trước từ việc lớn đến việc nhỏ, lúc giankhổ khó khăn cũng như khi thành đạt. Trong lần nói chuyện tại buổi lễ tốtnghiệp khóa thứ 5. Trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam, Bác nói:

"…Mình phải làm gương cho đồng bào, phải siêngnăng, hăng hái. Tôi lấy thí dụ như trong việc cứu nạn đói, mình bảo người ta 10ngày nhịn ăn một bữa mà chính đến ngày nhịn, mình lại cứ chén tì tì thì nghesao được. Đáng lý dân nhịn một bữa mình nhịn hai bữa mới phải. Về việc khuyếnnông cũng vậy, bảo người ta đào đất trồng ngô, trồng khoai mà lúc người ta làmmình lại ngủ thì sao được?".

Những ai đang dầm mình trong đam mê quyền lực, thamnhũng, đặc quyền, đặc lợi, bỏ rơi lý tưởng cách mạng hoặc lý tưởng chỉ còn trênđầu lưỡi, che đậy cho tham vọng thấp hèn, tội lỗi hãy nhớ lại cuộc sống củaBác, lời dạy của Bác về tư cách đạo đức của người cách mạng để suy ngẫm, soixét mình, tăng thêm nghị lực cho cái thiện chiến thắng cái ác trong mỗi conngười.

Tham ô, buôn lậu đã trở thành quốc nạn không chỉ gâynên thiệt hại vô cùng to lớn về kinh tế, mà còn làm xói mòn lòng tin của nhândân vào chế độ, vào Đảng, Nhà nước. Bác chỉ rõ: "Tham ô là trộm cướp...Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám... Chống tham ô, lãng phívà bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như đánh giặc trên mặt trận...

Tham ô, lãng phí, quan liêu là một "thứ giặc ởtrong lòng". Nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống ngoại xâm mà quên chốnggiặc nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình...

Năm 1962, trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ caocấp của Đảng và Nhà nước, Bác lại nói: "Tham ô là lấy trộm của công, chiếmcủa công làm của tư...

Nếu nhà ai bị mất cắp, mất trộm, thì hô hoán lên và cảxóm, cả làng đuổi bắt kẻ trộm. Khi của công bị mất cắp, mất trộm thì mọi ngườiđều có trách nhiệm vạch mặt kẻ gian và đưa nó ra trước pháp luật, vì mọi ngườiđều có nghĩa vụ giữ gìn của công… Tham ô của công tức là xâm phạm đến lợi íchchung của nhân dân, tức là kẻ địch của nhân dân…".

Bác chỉ rõ: kẻ địch gồm có ba loại: Chủ nghĩa tư bảnvà bọn đế quốc là kẻ địch rất nguy hiểm.

Thói quen và truyền thống lạc hậu cũng là kẻ địch to.. Loại thứ ba là chủ nghĩa cá nhân".

Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắnglợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.

Hồ Chí Minh cho rằng, chống chủ nghĩa cá nhân khôngphải là "giày xéo lợi ích cá nhân", nhưng trong chủ nghĩa xã hội thì"mỗi người là một bộ phận của tập thể, giữ một vị trí nhất định và đónggóp một phần công lao trong xã hội. Cho nên lợi ích cá nhân là nằm trong lợiích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể...".

Chúng ta đang nghiên cứu để hiểu sâu hơn di sản Tưtưởng, Đạo đức Hồ Chí Minh nhằm kế thừa, vận dụng và phát triển vào hoàn cảnh hiệnnay, khi chúng ta đang thực hiện đổi mới và mở cửa... Có thế nói, nhiều ngườitrong chúng ta, kể cả một số cán bộ, đảng viên và người có chức, có quyền, đãthực hiện không tốt, thậm chí lãng quên nhiều bài học vỡ lòng cơ bản mà Hồ ChíMinh nêu lên ngay từ những ngày đầu sau khi cách mạng Tháng Tám thành công vàkhông ngừng nhắc lại cho đến khi Người sắp qua đời. Học lại và nhất là thựchiện cho tốt những bài học ấy là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo đức củatất cả chúng ta từ các đồng chí Trung ương đến mọi người dân bình thường, đểkhẩu hiệu "sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩđại" không phải là một câu sáo rỗng.

                                                                         (Ngọc Trung tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị