Họp Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vùng sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn
(KHCNBK) - Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2018, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã chủ trì họp Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vùng sản xuất chè hàng hóa tại  tỉnh Bắc Kạn do Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc chủ trì thực hiện.

(KHCNBK) - Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2018,đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã chủ trì họp Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vùng sản xuất chè hàng hóa tại  tỉnh Bắc Kạn do Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc chủ trì thực hiện.

Đ/C: Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng khoa học
và công nghệ kết luận hội nghị tư vấn

Với mục tiêu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo xây dựng vùng nguyên liệu và chế biến sản phẩm phục vụ phát triển sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn, dự án dự kiến thựchiện các nội dung: Xây dựng mô hình thâm canh 10 ha chè theo hướng VietGAP, Xây dựng mô hình 5 ha trồng chè giống mới chất lượng cao VN15, PH8, Hương Bắc Sơn; Xây dựng mô hình nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm chè; Đào tạo tập huấn... Dự án được triển khai thành công góp phần khai thác có hiệu quả cây chè từ trồng, thâm canh tạo vùng nguyên liệu năng suất, chất lượng đến quy trình chế biến tạo ra sản phẩm chè đặc sản từ đó tăng giá trị cho người trồng chè.

Sau khi nghe cơ quan chủ trì dự án trình bày nội dung đề cương chi tiết, các thành viên Hội đồng, đại biểu đã thảo luận đánh giá đề cương đã có quá trình chuẩn bị, khảo sát tốt, tổng quan tài liệu cơ bản đầy đủ, xác định được mục tiêu cụ thể, nội dung, phương pháp tiếp cận dự án đáp ứng được mục tiêu đề ra, năng lực tổ chức và cá nhân chủ nhiệm dự án đáp ứng được yêu cầu...

Tuy nhiên, để dự án được triển khai đạt kết quả cao nhất các thành viên Hội đồng đề nghị cần đánh giá chi tiết hơn về hiện trạng sản xuất chè tại Bắc Kạn; các kết quả nghiên cứu về cây chè đã thực hiện những năm trước đây; bổ sung nội dung sản xuất chè theo hướng hữu cơ, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm; làm rõ thêm cơ chế hỗ trợ, các giống chè dự kiến đưa vào xây dựng mô hình và mở rộng quy mô của dự án thực hiện tại địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng hoàn thiện đề cương trong tháng 11 năm 2018 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong quý I năm 2019. UBND huyện Ba Bể, Chợ Mới phối hợp với đơn vị chủ trì để hoàn thiện nội dung thuyết minh dự án./.

Nguồn:Nguyễn Hùng - Sở Khoa học và Công nghệ


Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị