Hội nghị sơ kết, trao Giấy chứng nhận VietGAP cho sản phẩm cam sành Bắc Kạn.
       Thực hiện nội dung dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển cây cam sành tại Bắc Kạn thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025. Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bạch Thông, Viện Nghiên cứu Rau quả trung ương phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Dương Phong, huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị sơ kết, trao giấy chứng nhận Viet GAP cho sản phẩm cam sành Bắc Kạn. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh, đại diện cấp ủy đảng, chính quyền các xã Dương Phong, Quang Thuận, Đôn Phong, đại diện một số hộ dân tham gia dự án.

Thực hiện nội dung dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển cây cam sành tại Bắc Kạn thuộc Chươngtrình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025. Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bạch Thông, Viện Nghiên cứu Rau quả trungương phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Dương Phong, huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị sơ kết, trao giấy chứng nhận Viet GAP cho sản phẩm cam sành Bắc Kạn. Tham dự hộinghị có Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh,đại diện cấp ủy đảng, chính quyền các xã Dương Phong, Quang Thuận, Đôn Phong, đại diện một số hộ dân tham gia dự án.

Tham quan mô hình

Sau một năm triển khai thực hiện dự án đã tổ chức 04 lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất cây cam sành Bắc Kạn cho 200 lượt hộ dân tại hai xã Dương Phong, Quang Thuận. Điều tra tuyển chọn được 40 cây cam đầu dòng phục vụ công tác nhân giống. Xây dựng 10 ha mô hình với 14 hộ dân tham gia thâm canh cây cam sành Bắc Kạn kết quả phân tích mẫu đất, mẫu sản phẩm của Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 Hải Phòng thuộc Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản diện tích của mô hình đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP và dán tem để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ngoài ra, các hộ dân tự bỏ kinh phí để thiết kế 1.034 bao bì đựng sản phẩm. Đến nay sản phẩm cam sành Bắc Kạn đã có tem, nhãn, bao bì đáp ứng yêu cầu lưu thông. Để tiếp nhận quy trình kỹ thuật trồng,chăm sóc, nhân giống cũng như duy trì sau khi dự án kết thúc xã Dương Phong đã thành lập Tổ hợp tác xã Đồng Tiến để cung cấp giống cây trồng, kết nối thịtrường tiêu thụ sản phẩm…

Trao Giấy chứng nhận VietGAP cho sản phẩm cam sành Bắc Kạn

Nhân dịp này Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 Hải Phòng thuộc Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã trao giấy chứngnhận VietGAP cho Hợp tác xã Đồng Tiến xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Ông Hoàng Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã thảo luận nhất trí đánh giá việc sản xuất nôngnghiệp nói chung, cây ăn quả nói riêng theo tiêu chuẩn VietGAP là hướng đi đúng có như vậy mới nâng cao được giá trị kinh tế cho sản phẩm. Các hộ dân tham gia mô hình cũng như 05 thành viên Tổ hợp tác xã cần tăng cường tính liên kết, áp dụng đúng quy trình trong sản xuất (4 đúng, 4 đảm bảo) để tạo ra sản phẩm đồng nhất về hình thức mẫu mã, chất lượng từ đó nâng cao uy tín thương hiệu mở rộng thịtrường tiêu thụ./.

Nguồn: Nguyễn Hùng - http://khcnbackan.gov.vnTin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị