Hội nghị Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021
Ngày 01/12, Hội đồng Đánh giá phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá, cấp đổi lại Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đã hết thời hạn; đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
anh tin bai
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Năm 2021, tỉnh Bắc Kạn có 73 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng. Trong đó 70 sản phẩm đăng ký đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh (02 sản phẩm nâng sao, 18 sản phẩm đề nghị cấp lại, 50 sản phẩm tham giá đánh giá lần đầu) và 03 sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Phân theo địa bàn, thành phố Bắc Kạn có 09 sản phẩm; huyện Chợ Đồn có 11 sản phẩm, huyện Ngân Sơn 02 sản phẩm; huyện Bạch Thông 17 sản phẩm; huyện Na Rì 10 sản phẩm; huyện Chợ Mới 10 sản phẩm; huyện Ba Bể 11 sản phẩm. Số lượng sản phẩm mới tham gia đánh giá năm 2021 tăng 22 sản phẩm so với năm 2020.

Năm nay, tỉnh tiếp tục ứng dụng phần mềm phục vụ công tác đánh giá, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho chủ thể trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tham gia Chương trình. Đồng thời hồ sơ sản phẩm OCOP được lưu trữ dữ liệu trên phầm mềm sohoaocop.vn phục vụ hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm sẽ được tiến hành từ ngày 01 đến 10/12/2021./.

Theo nguồn http://www.baobackan.com.vn/

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị