Huyện đoàn Na Rì tổ chức học tập, quán triệt, tuyê truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 08 tháng 11 năm 2021, BTV Huyện đoàn Na Rì tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Hội trường UBND xã Đổng Xá.
anh tin bai
Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị, đại biểu được thông tin, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của của Đoàn Thanh niên.

Trong thời gian 01 ngày học tập nghiêm túc, khoa học, hiệu quả và đảm bảo an toàn trong dịch bệnh COVID-19, chương trình Học tập Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng giúp cán bộ, ĐVTN nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là việc xây dựng chương trình hành động của Đoàn Thanh niên thực hiện hiệu quả hơn.

Ban XDĐ

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị