Tuyên truyền 04 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới
Ngày 6/9/2021, BTV Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, định hướng 04 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2021.
anh tin bai
Đồng chí Nông Bình Cương - UV BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn triển khai định hướng 04 tiêu chí
xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2021

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh đã được trao đổi về 04 tiêu chí cần tập trung tuyên truyền, định hướng tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2021. Cụ thể là: Có lý tưởng cách mạng; Đạo đức trong sáng; Kỹ năng phù hợp; Sáng tạo không ngừng. Đại biểu dự Hội nghị được hướng dẫn và thảo luận về hình thức triển khai thực hiện theo 3 giai đoạn: Đăng ký tiêu chí rèn luyện; tự giác, phấn đấu rèn luyện; đánh giá kết quả thực hiện dưới sự kiểm tra của tổ chức, gắn với thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên, kết quả xếp loại thi đua theo định kỳ. Qua đó, Tỉnh đoàn sẽ triển khai đến cơ sở, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, huấn luyện – sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân, thanh niên trong tình hình mới; cụ thể hóa các giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, kịp thời định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên địa phương nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong tình hình mới.

Ban Xây dựng Đoàn

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị