Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo trên cho đoàn viên, thanh niên
Ngày 25/3 và ngày 28/3 Đoàn Các cơ quan tỉnh tổ chức tuyên truyền biển, đảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, ĐVTN về ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam.
anh tin bai
anh tin bai

Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên, Đoàn Các cơ quan tỉnh triển khai các nội dung tuyên truyền biển, đảo hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo và chủ quyền biển, đảo; đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho 70 ĐVTN trường PTDT Nội trú tỉnh.

anh tin bai
anh tin bai

Hoạt động tuyên truyền được tiến hành gắn kết giữa lịch sử với hiện tại để người ĐVTN thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước;  thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với chủ quyền biển, đảo quốc gia; từ đó đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm làm chủ, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị