Hội thảo phản biện đối với dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Ngày 29/7/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì phối hợp các Tổ chức thành viên, một số sở, ngành các chuyên gia tổ chức Hội thảo phản biện đối với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá X trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 -2027. Đồng chí Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì Hội nghị.
anh tin bai
Toàn cảnh Hội thảo.
anh tin bai

Đồng chí Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tỉnh đoàn và cơ bản nhất trí kết cấu, các nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội. Để góp phần hoàn thiện Báo cáo chính trị, các đại biểu đã tập trung ý kiến phản biện đối với chủ đề, phương châm chỉ đạo Đại hội; kết cấu, bố cục dự thảo Báo cáo Chính trị; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 -2022; nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong đó các đại biểu đề nghị Tỉnh đoàn trong quá trình đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022 cần rà soát lại các hoạt động của Đoàn gắn với thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ở từng phong trào, hoạt động nên tập trung đánh giá các hoạt động nổi bật, cách làm hay, mô hình sáng tạo và tác động của nó đối với thanh niên… Đối với nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027, các đại biểu đề nghị Tỉnh đoàn trình bày làm rõ cơ sở đánh giá dự báo tình hình đất nước, tỉnh Bắc Kạn và thanh thiếu nhi; yêu cấu phân tích, làm rõ các chỉ tiêu dự kiến trong nhiệm kỳ tới; đối với phong trào các đại biểu kiến nghị giải pháp phỉ cụ thể, bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoàn mới và phù hợp với nguyện vọng đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh.

anh tin bai

Nông Bình Cương - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý.

Đồng chí Nông Bình Cương - Bí thư Tỉnh đoàn đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp thu, giải trình, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các ý kiến góp ý tâm huyết của các đại biểu tham gia Hội thảo. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tập hợp đầy đủ các ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến diễn ra vào quý III/2022.

 

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị