Hiệu quả xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động
Phát huy những kết quả đã đạt được từ việc xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, những năm qua phong trào Đoàn tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh được đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở cũng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của phong trào thanh niên trong tình hình mới.

Ngay từ đầu năm, trong bảng phân bổ chỉ tiêu thi đua năm 2021 ban hành kèm chương trình công tác đoàn và phong trào năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn  đã đưa chỉ tiêu 100% Đoàn cơ sở các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc được công nhận Đoàn cơ sở 3 chủ động. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương, đơn vị mình và báo cáo cách triển khai, đăng ký nội dung thực hiện về Đoàn cấp trên để theo dõi.

Theo đó, chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình 03 bước được quy định tại hướng dẫn. Đối với việc triển khai xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, Đoàn cơ sở phải thực hiện đảm bảo, có hiệu quả đồng thời 03 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.       

Ban Thường vụ huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiến hành kiếm tra, đánh giá và ra quyết định công nhận đoàn cơ sở “3 chủ động”. Thực hiện lồng ghép việc thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm triến khai, giới thiệu, biểu dương các đơn vị thực hiện có hiệu quả mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động” trong các kỳ họp Ban chấp hành, hội nghị của Đoàn tại đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phân công cán bộ tăng cường đi công tác tại cơ sở, theo dõi, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá theo định kỳ.

 

anh tin bai
Sinh hoạt chuyên đề tại Đoàn phường Đức Xuân

Kết quả trong năm 2021, các Đoàn cơ sở đã chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như thông tin trên mạng xã hội, sinh hoạt đoàn, thông qua gặp gỡ trực tiếp đoàn viên, các buổi sinh hoạt chi đoàn hàng tháng… Việc lập sổ danh sách đoàn viên, các hồ sơ nghiệp vụ công tác Đoàn được cập nhật và theo dõi thường xuyên, ngoài ra các Đoàn cơ sở còn xây dựng sổ theo dõi đoàn viên đi làm ăn xa, các thanh niên yếu thế trên địa bàn để có kế hoạch giúp đỡ. Các buổi sinh hoạt Đoàn được đổi mới theo hướng sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn với những nội dung phong phú, hấp dẫn và được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp hơn với tình hình thực tế tại địa phương để thu hút đoàn viên thanh niên tham gia như tổ chức.

 

anh tin bai
ĐVTN hỗ trợ người dân đến tiêm chủng tại Trung tâm Y tế thành phố

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Các hoạt động tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 được các đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả. Huy động hơn 1.500 tình nguyện viên tổ chức hơn 350 ngày công lao động giúp đỡ các gia đình đang trong vùng phong tỏa, vận động nguồn lực tổ chức hoạt động “Bếp yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch”; Vận động hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin phòng dịch Covid -19 .

Bên cạnh đó, công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào Đoàn đã được các cơ sở Đoàn thực hiện chủ động hơn. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, Tháng thanh niên Các đoàn cơ sở đã chủ động trong tham gia xây dựng đô thị văn minh, đăng ký và đảm nhận các đoạn đường thanh niên tự quản, các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; Đường hoa thanh niên”. Tổ chức các đội tình nguyện hỗ trợ cử tri bỏ phiếu tại các điểm bầu cử; hỗ trợ, giúp đỡ cử tri khuyết tật, cử tri lớn tuổi đi bầu cử an toàn... nhiều đơn vị đã mạnh dạn trong công tác huy động các nhà hảo tâm ủng hộ thực hiện các phong trào, công trình của Đoàn… tạo nên sức lan tỏa trong đoàn viên thanh niên, cộng đồng xã hội và người dân tại địa phương.

 

anh tin bai
Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng 

 Với mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”, hoạt động phong trào tại cơ sở đã thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Từ đó, tạo chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên. Bên cạnh đó, tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng nâng cao, phương thức tổ chức hoạt động của cơ sở đoàn ngày càng có tính hệ thống và dần đi vào nề nếp, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn cơ sở.

                                                                                  Mai Luân, BanXDĐ 

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị