Đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
Sáng ngày 12/11/2021, đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; đại diện thanh niên công chức, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên là học sinh, sinh viên. Thành phần tham dự tại điểm cầu các huyện, thành phố gồm lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Huyện đoàn, Thành đoàn; đại diện thanh niên công chức, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên là học sinh, sinh viên của các huyện, thành phố.
anh tin bai
Đ/c Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tiếp thu, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của đại diện thanh niên trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực như việc làm; đào tạo nghề; vay vốn để phát triển kinh tế; sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chế độ chính sách đối với cán bộ và tổ chức của đoàn thanh niên....Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh trao đổi giải đáp đầy đủ, phù hợp các quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình đã ghi nhận những đóng góp quan trọng thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh, kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trong thời gian qua và kết luận một số nội dung như:

Thứ nhất: Đối với các sở, ban, ngành và tổ chức của thanh niên tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của thanh niên tại hội nghị đối thoại, chủ động đề xuất giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị chính đáng của thanh niên. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên nhiều hơn nữa, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên đào tạo, rèn luyện trưởng thành phát huy vai trò của mình trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai: Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm định kỳ tổ chức đối thoại với thanh niên. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì, tổ chức đối thoại với thanh niên theo yêu cầu của tổ chức của Đoàn Thanh niên theo đúng quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để kịp thời tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; cung cấp, phổ biến chính sách, pháp luật đối với thanh niên; giải đáp vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên.

Thứ ba: Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các tổ chức khác của đoàn thanh niên đổi mới phương thức trong việc tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đồng thời, giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ như: có tinh thần yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, tự tin, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến.

 

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:

anh tin bai
Toàn cảnh Hội nghị

 

anh tin bai
Đồng chí Nông Bình Cương, Bí thư Tỉnh đoàn định hướng thảo luận cho đoàn viên thanh niên.

 

anh tin bai
Đại diện Sở Lao động-Thương bình và Xã hội trả lời kiến nghị của thanh niên.

 

anh tin bai
Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tại điểm cầu Thành phố Bắc Kạn
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị