Đoàn viên Chi đoàn tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia vòng thi Tuần cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương Đoàn phát động, với đối tượng tham gia là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 35 tuổi  ở trong và ngoài nước. Cuộc thi gồm: Vòng thi Tuần; vòng thi đội tuyển; Vòng thi bán kết; Vòng Chung kết toàn quốc.

        Nội dung cuộc thi là tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII và một số nội dung khác về đại hội; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

        Sáng ngày 15/9/2021, Lễ phát động cuộc thi đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn đến điểm cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

        Ngay trong buổi chiều cùng ngày, Ban Chấp hành chi đoàn đã tổ chức cho 100% đoàn viên tham gia vòng thi Tuần 01 trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

 
anh tin bai

Đoàn viên Chi đoàn tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

 

        Vòng thi Tuần diễn ra trong vòng 05 tuần, bắt đầu tính từ 9h00 ngày 15/9/2021 và kết thúc vào ngày Chủ Nhật trong tuần. Riêng tuần thi 1 sẽ bắt đầu từ ngày 15/9 đến ngày 26/9/2021.

        Đây là cuộc thi có ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên những nội dung cơ bản của Nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống./.

Triệu Tuyên, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị