Đề xuất 12 chỉ tiêu trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới
ĐTN: Trình bày tờ trình tóm tắt về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI trình Đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 12 chỉ tiêu được xây dựng lấy đoàn viên, thanh niên là chủ thể các hoạt động hoặc đối tượng thụ hưởng. Lần đầu tiên, dự thảo Báo cáo chính trị đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ tới.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được chuẩn bị sớm với nhiều bước, nhiều lần tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện và báo cáo, xin ý kiến các ban Đảng Trung ương, Ban Bí thư T.Ư Đảng theo đúng trình tự, thủ tục.

anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trình bày tờ trình tóm tắt về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội. Ảnh: Bảo Anh

Theo đó, dự thảo đã được 5 lần xin ý kiến tại các Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn; 4 lần xin ý kiến tại các Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; lấy ý kiến thảo luận tại đại hội đoàn cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh; tổ chức 14 hội nghị chuyên đề xin ý kiến góp ý trong các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn các thời kỳ; cựu cán bộ Đoàn và các khối đối tượng đoàn viên, thanh niên; lấy ý kiến của các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI; lấy ý kiến rộng rãi trong thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Quá trình xin ý kiến diễn ra dân chủ, cởi mở với hình thức phong phú, tập hợp được gần 200.000 ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết. Đa số các ý kiến cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, khoa học, chất lượng. Các ý kiến đã được kịp thời tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa phù hợp trong suốt quá trình hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị.

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cho thấy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, lan tỏa rộng rài góp phần cổ vũ, khích lệ sự phấn đấu, xây dựng hình mẫu đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên đã khẳng định rõ vai trò và tính tiên phong, sáng tạo của mình.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua còn một số tồn tại, hạn chế: Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng thanh thiếu nhi có thời điểm còn chưa chủ động, chưa kịp thời, đặc biệt là thanh niên khu vực đặc thù, thanh thiếu nhi yếu thế. Vẫn còn một số cơ sở đoàn chưa chủ động đổi mới hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phong trào. Việc triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên yếu thế, khu vực đặc thù chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Vai trò của tổ chức đoàn ở một số nơi, nhất là trên địa bàn dân cư còn chưa rõ nét. Nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn, đoàn cơ sở chậm được đổi mới, thiếu hấp dẫn. Còn có chỉ tiêu nhiệm kỳ không đạt…

Về phương hướng nhiệm kỳ 2022 -2027, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết, dự thảo bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, gồm 3 thành tố: bồi dưỡng thanh niên; phát huy thanh niên và xây dựng Đoàn vững mạnh.

Hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 12 chỉ tiêu trọng tâm. Thay vì đặt tổ chức Đoàn là chủ thể như nhiệm kỳ Đại hội XI, các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ Đại hội XII được xây dựng đặt đoàn viên, thanh niên ở vị trí chủ thế của các hoạt động hoặc đối tượng được thụ hưởng.

Lần đầu tiên, dự thảo Báo cáo chính trị của nhiệm kỳ đặt ra 3 nhiệm vụ đột phá:

Một là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

Hai là, triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Trọng tâm là phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ba là, nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Giai đoạn 2022 - 2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai 10 chương trình, đề án trọng điểm, trong đó 7 chương trình, đề án thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (5 chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và 3 đề án do Trung ương Đoàn xây dựng./.

Theo nguồn https://doanthanhnien.vn/

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị