100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh hoàn thành chỉ tiêu đi cơ sở theo Chủ trương 1+2
Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TĐTN-XDĐ ngày 20/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2022. Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tăng cường chỉ đạo cán bộ Đoàn cấp tỉnh thực hiện nội dung đi cơ sở từ 60 ngày trở lên.

Theo đó, 20/20 đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh thuộc đối tượng đi cơ sở (đạt 100%) đã thực hiện tốt các yêu cầu đề ra. Các cá nhân chủ động đi cơ sở theo lịch và nội dung đã đăng ký từ đầu năm nhằm bám nắm, sâu sát tình hình hoạt động tại cơ sở. Thông qua đi cơ sở đã góp phần tạo mối liên hệ gần gũi, gắn bó giữa cán bộ Đoàn các cấp, việc tham dự sinh hoạt chi đoàn đã tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh về nắm tình hình đến tận cấp chi đoàn; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tiễn, nắm tâm tư, nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên để có những định hướng tháo gỡ, phương hướng chỉ đạo, tham mưu thực hiện sát đúng, hiệu quả hơn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong quá trình đi cơ sở, nhất là đi cơ sở theo nội dung kiểm tra, giám sát, cán bộ đoàn cấp tỉnh nắm rõ thực trạng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các nội dung công tác Đoàn do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo tại các cơ sở Đoàn; phát hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng cũng như trực tiếp định hướng, gợi ý giải pháp để tháo gỡ khó khăn kịp thời. Tăng cường khả năng sáng tạo trong triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với thực tiễn địa phương của cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

Một số hình ảnh:

anh tin bai
Đ/c Nông Bình Cương- Bí thư Tỉnh đoàn đi cơ sở thăm nắm mô hình phát triển kinh tế của ĐVTN

 

anh tin bai
Đ/c Ma Thị Mận – Phó Bí thư Tỉnh đoàn dự sinh hoạt chi đoàn tại cơ sở

 

anh tin bai
Đ/c Triệu Tiến Trình – Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiểm tra hoạt động hè

 

anh tin bai
Cán bộ Tỉnh đoàn tham gia hoạt động Hành trình đến với địa chỉ đỏ tại cơ sở 
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị