Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá X: Nghe các báo cáo, tờ trình và thực hiện công tác cán bộ
Chiều 06/12, Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc; nghe các báo cáo, tờ trình và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
anh tin bai
Đồng chí Hà Sỹ Huân- Giám đốc Sở NN và PTNT thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh
trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang
mục đích khác để thực hiện các dự án bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.  

Đại biểu nghe: Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một phần nội dung quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thi đấu thể thao toàn quốc, giải thi đấu thể thao khu vực và giải thi đấu thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 có hiệu lực. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2021. Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện năm 2022. Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các hồ sơ dự thảo nghị quyết trên.

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tờ trình thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh.

anh tin bai
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng trong chiều nay, HĐND đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đỗ Thị Hiền- Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Hồ Thị Kim Ngân- Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp do chuyển công tác khác.

HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định. Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu nhất trí bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông, bà: bà Hà Thị Đào- Giám đốc Sở Tư pháp, bà Hoàng Thị Hằng- Giám đốc Sở Tài chính, ông Hà Sỹ Huân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Đồng Văn Lưu- Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội.

anh tin bai
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa
chúc mừng các đồng chí vừa được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày mai (07/12) Kỳ họp thứ sáu tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại tổ./.

Theo nguồn http://www.baobackan.com.vn/

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị