Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào dự thảo nghị quyết
Sáng 30/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Triệu Thị Thúy- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

Tham dự có Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy - cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết.

 

anh tin bai
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, nêu ý kiến phản biện đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết; cơ bản thống nhất về bố cục và nội dung tổng thể của dự thảo. Đóng góp vào dự thảo nghị quyết, phần lớn các ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp với các văn bản có liên quan của Trung ương và thực tế triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Cần đưa ra chỉ tiêu phấn đấu 02 huyện thoát khỏi diện nghèo để tập trung chỉ đạo thực hiện. Giải pháp thực hiện cần đồng bộ, linh hoạt. Tập trung triển khai các dự án tạo sinh kế phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng dân tộc để nâng cao thu nhập của người dân. Thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu...

 

anh tin bai
Đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tổng hợp đầy đủ để phối hợp chỉnh sửa, bổ sung.

Kết luận hội thảo, đồng chí Triệu Thị Thúy- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cảm ơn các ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội thảo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn sẽ tổng hợp các ý kiến để gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện.../.

Theo nguồn http://www.baobackan.com.vn/
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị