Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 - 2026
anh tin bai
Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị